:تلفن تماس

021-86741(داخلی 137)
021-888 5151 8 شماره مستقیم
021-888 51 204 شماره مستقیم

:کانال تلگرام
t.me/omidbabaie_dep

:ارتباط با مدیر اجرایی دپارتمان
@depob_admin

:ایمیل
omidbabaie.dep@gmail.com
omid_babaie_ce@yahoo.com

:آدرس
ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر - جنب سینما قدس - کوچه مینو - پلاک 132 - مؤسسه آموزش عالی آزاد پژوهش