:تلفن تماس
021-88851518
021-88851204

:کانال تلگرام
t.me/omidbabaie_dep

:آیدی تلگرام مدیر اجرایی دپارتمان
@depob_admin

:ایمیل
omid_babaie@omidco.com
omidbabaie.dep@gmail.com
omid_babaie_ce@yahoo.com

:آدرس
میدان ولیعصر - جنب سینما قدس - کوچه مینو - پلاک 132 - موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش - دپارتمان مهندسی شیمی دکتر امید بابایی